Hospic Vieillards

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai.

Pojďte ke mně, kdo jste unavení a obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinek. – Matouš 11.28

 

Historie místa začíná roku 1231, kdy zde stál farní kostel sv. Ondřeje. Roku 1754 se novými majiteli stal Řád trinitářů, kteří nabízeli útočiště chudým lidem. Jejich pomoci využívalo denně více než 70 lidí. K jídlu dostávali polévku a chléb, v zimě měli možnost přespání v teple. Roku 1812 byla tato charita zrušena.

V roce 1815 zde vznikl Hotel des Pays-Bas, ovšem již po pouchých 5 letech provozu byl uzavřen. Roku 1824 noví majitelé opět zkusili uspět s provozováním hotelu, který měl nový název Hotel de la Couronne. Opět ale došlo k brzkému uzavření. Poté tu chvíli fungovalo ubytování pro pracovníky železniční společnosti.

V roce 1867 zde vznikl hospic, ve kterém bylo k dispozici až 91 lůžek pro nesamostatné a těžce nemocné seniory. Jelikož většina nemocí již nešla vyléčit, bylo tohle místo posledním domovem pro každého pacienta. Personál se seniorům snažil co nejvíce ulehčit poslední okamžiky života, především co nejvíce pomoci od bolesti a umožnit každému důstojné umírání.

Po uzavření hospicu v roce 2005 se už nenašlo žádné využití. Velká část budovy byla zbořena, zůstalo stát pouze jedno křídlo s velkou kaplí. Původně se uvažovalo o využití kaple pro veřejné účely, ale nikdy k tomu nedošlo. V roce 2017 prošel demolicí i zbytek stavby včetně kaple.