Klášter Mont G

Rozsáhlý komplex bývalého kláštera vytváří dokonalé bludiště, ve kterém se po chvíli přestávám orientovat. Všechny nekonečně dlouhé chodby vypadají stejně. Zrovna tak jednotlivé místnosti, které sloužily k ubytování, jsou stejné. Malinkaté a prázdné.

Nejzajímavější částí je obrovská kaple z bílého a červené pískovce. V přední části se nachází krásný zdobený oltář, po stranách jsou zpovědnice, a v zadní části je kruchta s dosud hrajícími varhany.

Tato novogotická stavba byla postavena v letech 1914–1919 místním řádem karmelitánů. V roce 1927 tu chtěli misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova založit filozofickou školu a v roce 1969 klášter sloužil jako útočiště pro mnichy.

V roce 2011 koupilo klášter město a s jeho využitím měli megalomanské plány. Do roka od zakoupení tu měly vzniknout byty, restaurace a hotel. Z těchto plánů naštěstí sešlo, ale co bude s klášterem dál, zůstává vážnou otázkou. Prozatím zůstává prázdný a nevyužitý...