Kostlivci

Mám ráda nedotčená místa, kam mnoho lidí nevkročilo a působí na ně jen čas. Jenže většina míst se často stává cílem zlodějů a vandalů, kteří za sebou zanechají jen rozbité vybavení a počmárané stěny. Tohle místo je však výjimkou. Staré prázdné hale naopak pěkně provedený street art dal nový smysl a přilákal mnoho fotografů z celého světa. Jejich autory jsou Klaas van der Linden (kostlivci) a Roa (zvířata).

Ještě dříve, než se stěny hal staly plátnem pro pouliční umělce, fungovala tu nakladatelská společnost s tiskárnou. Majitel rád fotografoval belgické pobřeží a své fotografie vydával jako pohlednice. Po jeho smrti se společnost zaměřila na průmyslový tisk. V roce 2004 dostali poslední zaměstnanci výpověď a dveře tiskárny se uzavřely.

Bohužel i kostlivci brzy zmizí. V plánu je demolice a výstavba velkého parkoviště.