Podzemní kolumbárium

Tento hřbitov ukrývá mnohá tajemství. Přestože je stále používaný, objevujeme zarostlé náhrobky, rozpadlé sochy, krypty a mauzolea. A není divu. Kde jinde hledat taková zapomenutá zákoutí, než na nejstarším hřbitově ve městě.

Přestože je hřbitov krásný, náš cíl je v podzemí. Scházíme po schodech dolů a před námi se objevuje rozlehlé a velmi zanedbané kolumbárium. Podzemní chodby, lemované uzamykatelnými výklenky, byly postaveny koncem 19. století z důvodou přetížení nadzemních částí hřbitova. Kapacita se tak rozšířila a mohlo nadále probíhat pohřbívání. Zajímavostí je, že podzemní prostory kopírují rozmístění nadzemních částí.

Udržet takovou stavbu ale není jednoduché. Stav kolumbária se časem začal zhoršovat. Od 80. let 20. století hrozí kolaps stěn a propad stropů z důvodu zatékání vody. Proto jsou podzemní prostory z velké části uzavřeny. Zůstaly tak na pospas vlastnímu osudu a staly se opuštěnou připomínkou minulých časů.