Vila Vanneste

Bylo nebylo, v jedné malé obci žil pan Vanneste. Bydlel v krásné vile, měl početnou rodinu a pracoval v místní bance. Jenže roky nelítostně ubíhaly. Děti vyrostly a odešly. Pan Vanneste tu zůstal jen se svou ženou, která ale po čase zemřela. A tak, v té době již jako starý pán v důchodu, začal bydlet se se svým bratrem. Nakonec ale zůstal úplně sám, jeho bratr podlehl dlouhé nemoci. Jelikož nebylo v jeho silách krásnou vilu udržovat, odešel do domova důchodců. A pokud nezemřel, žije tam dodnes.

Uvnitř zůstalo mnoho věcí. Jenže nikdo o dům, ani vzpomínky v něm ukryté, nemá zájem. A tak vše pomalu chátrá. Do vily zatéká voda a jednotlivá patra se pomalu rozpadají. Pod vrstvou prachu a plísně mizí knihy, fotografie, nábytek, sochy, obrazy,  a vše, co zloději neukradli.