Kostel sv. Klimenta

Teologický seminář v Sofii úspěšně rozvíjel své vzdělávací aktivity a tím získával stále větší prestiž. Během 1. světové války bylo vzdělání pozastaveno a teprve po válce se duchovní opět snažili navázat na předchozí výuku, jenže to netrvalo dlouho. Vypukla 2. světová válka a nastalo bombardování Sofie. Budovy teologického semináře byly zničeny. Z toho důvodu došlo k evakuaci do různých oblastí po celé zemi.

Jedním z míst, kde našel teologický seminář své útočiště, byla soutěska obklopená skalami. Budovami do roku 1947 každoročně prošlo 200–300 žáků, kteří se účastnili duchovního výcviku trvajícího 6 let. Všechny absolventy připomínají kříže umístěné na protilehlých skalách – podle staré tradice tam každá třída umístila jeden kříž a tím označila dokončení studií.

Žádný teologický seminář nemůže existovat bez zázemí pro bohoslužby, proto je součástí areálu kostel sv. Klimenta. Kostel je jednolodní s centrální apsidou, kde se nachází oltář. Jelikož byl součástí studia i církevní zpěv, byl pro choralisty vyčleněn prostorný balkon zvaný emporium. Interiéry kostela jsou bohatě zdobené freskami. Stěny jsou z cihel a vnější strana je obložena kamennými deskami. Ke kostelu vede alej s kamennými schody a kolem se nachází malý park s pramenem. Okolní skály duchovním poskytovaly příjemné ticho a rozjímání bylo umocněné pohledem na nádhernou přírodu soutěsky.

Seminář zde fungoval až do roku 1990. Po pádu komunistického režimu byl majetek navrácen a duchovní vzdělávání se přesunulo do původních prostor v Sofii. Malý ráj mezi skalami je od té chvíle opuštěn. Budovy jsou vyklizeny, v kostele se už bohoslužby nekonají a voda z pramene přestává proudit. Zůstávají tu jen rostliny, které postupně skrývají opuštěné budovy i kostel mezi svou zelení.