Památník Buzludža

Пролетарии от всички страни, обединете се!

Proletáři všech zemí, spojte se! – nápis na stropě ústředního sálu

 

Památník Bulharské komunistické strany stojí na 1 432 metrů vysokém vrcholu Buzludža. Je postaven v brutalistickém stylu a řadí se mezi nejmonumentálnějších stavby východního bloku. Interiéry jsou zdobené mozaikami s vyobrazením bitevním scén a portrétů Marxe, Engelse a Lenina. Býval tu i portrét bulharského komunistického diktátora Todora Živkova, ale hned po změně režimu byl odstraněn.

Komunistická strana v Bulharsku se koncem 70. let rozhodla, že na připomenutí vzniku socialistického hnutí postaví památník. Realizací byl pověřen architekt Georgi Stoilov. Realizace v těžko přístupném terénu trvala 8 let. Na stavbu padlo 70 000 tun betonu, 3 000 tun oceli, 40 tun skla a stála 14 186 000 leva. Pracovalo tu 6 000 dělníků a na výzdobě se podílelo 20 předních umělců. V roce 1981 byla stavba hotová. 23. srpna téhož roku proběhlo slavnostní otevření za účasti Todora Živkova.

Jelikož na výstavbu přispěli všichni občané země, byl památník volně přístupný. V letech 1981–1989 tu prošlo více než 2 miliónů návštěvníků. Také se tu konaly různé stranické akce, slavnostní události a zahraniční delegace. Hlavní sál, o průměru 60 metrů, nabízel více než 400 míst k sezení. Na stropě se dodnes zachoval rudý srp s kladivem a nápis Пролетарии от всички страни, обединете се! (Proletáři všech zemí, spojte se!). Na vrcholu 107 metrů vysoké věže jsou dvě velké rudé hvězdy z vitráží o velikosti 12 metrů. V noci skrz vitráže svítily dva silné světlomety a rudé hvězdy byly vidět na míle daleko. Svou velikostí několikanásobně předčily i největší z kremelských hvězd.

Po pádu režimu již neměl památník komu sloužit a od roku 1989 chátrá. Okna ochozů jsou vymlácená, interiéry zničené a měděnou střechu rozebrali zloději. Vznikají různé plány, jak by se dala stavba dále využít, zatím ale zůstává prázdná.