Dělnický dům Spolková

Dělnický dům ve Spolkově ulici byl postaven ve dvou etapách. Na budovu z roku 1895 navazuje trojposchoďová funkcionalistická stavba z roku 1929, která vznikla na základě projektu architekta Eduarda Göttlichera. Dělnický dům býval významným centrem společenského dění a dělnického hnutí.

V průběhu 2. světové války dělnický dům spadal pod brněnskou Zbrojovku. Sloužil jako zázemí pro kulturní a společenské akce. V provozu bylo kino, divadlo, restaurace a probíhaly tu koncerty. S úpadkem Zbrojovky v 90. letech došlo i k nevyužití domu a odprodání novému majiteli.

Nový majitel začal pronajímat prostory hudebním klubům. Nejprve vnikl klub Harlem, který fungoval jen krátce. Poté tu vznikl TetraHydroClub, kterému se přezdívalo „TéHáCéčko“. Zatímco Harlem poskytoval zázemí rockové a punkové scéně, TetraHydroClub preferoval různé DJ techniky. Zájem ale postupem času opadával a akce byly stále menší, až úplně zanikly.

Dělnický dům není využívaný od roku 2003. Přestože byl roce 2004 prohlášen kulturní památkou, nikdo se o něj nestará. Vlastník požádal o odejmutí památkové ochrany, žádosti nebylo vyhověno. V době naší návštěvy už byla z budovy smutná ruina. Stropy se hroutily, schodiště propadala a vše, co šlo zpeněžit, bylo ukradeno. Na zemi se válelo spoustu desek jako vzpomínka na minulé časy.

Už tak hodně zničená stavba nakonec vyhořela. A tak se schválila demolice a výstavba nového bytového domu.