Desfourský palác

Nenápadně vypadající rohový dům denně míjí mnoho lidí, aniž by tušili, jaké krásné interiéry se ukrývají uvnitř. Nachází se v Praze nedaleko Masarykova nádraží a od roku 1980 spadá pod památkovou ochranu.

Dům byl postaven v letech 1845–47 v pozdně klasicistním stylu a má tři poschodí. Je dílem českého architekta Josefa Krannera. Na výzdobě se podíleli malíř Karel Nacovský a sochař/štukatér Ferdinand Pischelt. Dům fungoval jako sídlo hraběte Františka Vincence Desfours-Walderode. Po jeho smrti se majitelkou domu stala jeho manželka Marie Anna, která dům v roce 1878 prodala. Po několik desetiletí dům patřil rodině Krasnopolski, jejíž poslední členové byli během 2. světové války vyvražděni nacisty.

V roce 1983 bylo zbořeno západní křídlo kvůli výstavbě tiskárny a vzniklo tu zázemí pro deník Rudé právo. To se na interiérech bohužel značně podepsalo. Od 90. let 20. století je dům nevyužívaný a v roce 1995 byl převeden do vlastnictví hlavního města Prahy.

V současné době jsou interiéry vyklizené a vše se připravuje na plánovanou rekonstrukci. Krásné stropní malby na mnoha místech zůstaly zachovalé a úchvatné je také centrální mramorové schodiště s mozaikovou podlahou.