Dětská ozdravovna V.

Když má člověk dítě, přestane uvažovat stejně jako předtím. Když máš dítě, svět se stane nebezpečným, že? Mít dítě znamená si znovu uvědomit, jak jsme křehcí.

– Bernard Minier, Noc

 

Čistý vzduch, hluboké lesy a nedotčená příroda. Tedy vše, co je potřebné při zmírňování dýchacích obtížích. Není tedy náhoda, že právě zde vznikla dětská ozdravovna, kam v minulosti jezdily stovky dětí s astmatem či alergiemi. Postupně však počet dětí ubýval, až sem přestaly jezdit úplně.

Ozdravovna byla určena pro děti od 3 do 15 let a léčebný pobyt trval 3 týdny. Denní léčebný program zahrnoval nácviky dýchání, vycházky a cvičení. Některé děti sem jezdily i opakovaně po mnoho let. V hlavní budově byly pokoje pacientů, jídelna, sauna, filmový sál, ordinace lékaře a dvě studovny. Na zahradě se nachází venkovní bazén. Jelikož byl provoz celoroční, byla zde k dispozici základní i mateřská škola.

Přestože léčba dětí probíhala úspěšně a dýchací obtíže se dařilo zmírnit nebo úplně vyléčit, tak počet pacientů ubýval. Začaly chybět prostředky na běžný provoz a docházelo ke ztrátám. Také pojišťovny přestaly hradit léčebný pobyt, což vedlo ke snížení počtu pacientů. Nakonec byla ozdravovna uzavřena.

Areál byl dlouho na prodej, až nakonec v roce 2019 našel majitele. Jediným kritériem prodeje byla cena. Jelikož se jedná o privátní investici, není nikde uvedené, co se s areálem bude nadále dít.