Kostel u potoka

Na místě dnešního kostela stávala vesnická kaplička. Obec se ale rozrůstala a kaplička byla příliš malá. Proto byl ke konci 18. století postaven pozdně barokní kostel podle projektu významného stavitele.

Poslední farář zde sloužil do poloviny 20. století. Poté počet bohoslužeb klesal, až se nakonec přestaly konat úplně. V následujících letech byl kostel využíván jen jako skladiště a postupně chátral. Největší škodu způsobila zatékající voda, která poškodila klenbu a strop kostela. Vandalové se pak postrali o zbytek, například z velké části vytloukli barevné vitráže v oknech.

Kostel ale neupadl v zapomnění. Začátkem 21. století se začaly provádět pravidelné údržby a také proběhlo několik zásadních oprav. Důležitá byla především obnova děravé střechy, oprava schodiště a padajícího stropu, obnovení okenních vitráží a proběhly i další práce.

Kostel je chráněn jako kulturní památka. Díky dotacím a finančním darům mnoha lidí z Čech i Německa se v budoucnu mohou realizovat další opravy. Především je třeba obnovit fasádu a značné opravy jsou nutné i v interiéru.