Kotelna H.

Ke konci 19. století vznikla velká sklárna. Jednalo se o největší podnik svého druhu v celém Rakousku-Uhersku. Sklo, které se zde vyrobilo, bylo následně vyváženo do Evropy a Ameriky. Nakonec byl provoz ukončen z důvodu hospodářské krize, vyčerpání uhlí z nedalekých dolů a nárustu konkurence.

Za 2. světové války se ze sklárny stala továrna. Jako součást továrny byla vybudována kotelna, kterou vidíte na fotkách. Jelikož byla továrna velká, bylo potřeba mnoho zaměstnanců, kteří by pracovali v halách i v kotelně. Proto nedaleko vznikly pracovní a zajatecké tábory. Po válce se v továrně, které je věnována samostatná galerie, vyráběly automobilové díly.

Po roce 2000 byl provoz kotelny ukončen. Jelikož již nebyla potřeba, vznikly plány na demolici.