Laboratoře L1

V polovině 19. století vznikl podnik, který ve svém oboru dosáhl evropského významu. Společnost se zabývala zpracováním plodin, ze kterých se dal získat olej. Vznikaly mýdla, nápoje, jedlé tuky a další výrobky. V polovině 20. století podnik odkoupil stát a značka byla o pár let později přejmenována.

Postupem času vzniklo několik provozů. Začátkem 21. století se objevila zpráva, že se podnik dostal do finančních potíží a dluží několik stovek milionů korun. Dodavatelé přestali přivážet potřebné suroviny a výroba se zastavila. Také došlo ke snížení počtu pracovníků.

Jeden z podnikových areálů se nám podařilo navštívit. Z velké části sice prošel demolicí, ale zůstala stát budova laboratoří. Demolice byla zastavena, jelikož se uvnitř areálu našlo mnoho nebezpečných chemických látek a toxického odpadu. Česká inspekce majiteli uložila milionovou pokutu. Vlastník se však nacházel v insolvenci a proto pokutu nezaplatil a neměl ani finance na odstranění nebezpečných látek. Napůl zdemolovaný areál plný nebezpečného odpadu zůstal v netknutém stavu další 2 roky. Nakonec město dostalo dotace a závadné látky mohly být odstraněny a demolice dokončena.

Z kdysi velkého areálu jsme stihli navštívit pouze laboratoře, které zůstaly z velké části zachovalé. Objevili jsme různé nádoby, lahvičky, baňky, zkumavky a další druhy laboratorního vybavení. Toxickým látkám se naštěstí dalo vyhnout, jelikož byly uloženy mimo budovu.