Masarykova nemocnice

Nemocnice jsem nikdy neměla spojené s nadějí a návratem, ale naopak s umíráním a zkázou. Možná proto pro mě mají silnou atmosféru, často umocněnou slabým zápachem kdysi používané dezinfekce, která vzbuzuje nepříjemné vzpomínky. Avšak dominantní stavba bývalé Masarykovy nemocnice je výjimkou. Těšila jsem se, až se podívám za zdi osmipatrové funkcionalistické budovy, známé jako Blok A.

Projekt na výstavbu nemocnice vznikl v roce 1926 a práce byly dokončeny o 11 let později. V té době byl funkcionalismus nejmodernějším stylem. Monumentální budova cihlové barvy byla nepřehlédnutelná. Architektem byl Max Loos. Následnou přestavbu provedli ústečtí architekti Franz Josef Arnold, Ernst Krob a vídeňský architekt Rudolf Perthen. Budova se natolik proslavila, že se její podoba dostala i na pohlednice.

Kdysi tu muselo být mnoho personálu, pacientů a návštěv. Bylo téměř nemožné, aby se v takovém prostředí dosáhlo naprostého ticha. Jenže všichni odešli již dávno. Začátkem roku 2006 byl areál předán Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Od té doby se prázdnými chodbami rozléhají jen zvuky kapající vody.

Demolice stavby byla schválena na podzim roku 2013. Nemocnici nahradila novostavba projektovaná libereckým SIALem, která je vhodnější pro potřeby univerzitního kampusu.