Mechový důl

Výstavba dolu začala v roce 1960 na základě úspěšného průzkumu. První železná ruda byla vytěžena v květnu roku 1968. Hlavní ložisko mělo podobu ploše uložené čočky s délkou až 600 metrů, šířkou až 300 metrů a mocností až 90 metrů. Hornicky bylo otevřeno dvěma svislými jámami. Klecovou jámou o hloubce 224,5 metru a skipojámou pro dopravu materiálu s hloubkou 279 metrů. Mimo železnou rudu se tu dolovaly rudy mědi a stříbra.

Těžba skončila z důvodu vyčerpání ložiska v červenci roku 1992 a tím skončil poslední činný železnorudný důl v České republice. Bylo získáno 2,7 milionu tun rubaniny o průměrné kovnatosti 35 % železa, což je 936 tisíc tun čistého kovu.

Roku 1994 získala důl nová společnost, která začala s těžbou nerudních surovin. Šlo především o granát a slídy pro stavební průmysl. Jenže pro nízký odbyt a následné finanční potíže byla těžba v roce 1997 ukončena. Poté zde probíhaly různé prohlídky s možností exkurze do podzemních prostor. V plánu bylo i vytvoření muzea, ke kterému ale nikdy nedošlo.

V současnosti již není odčerpávána spodní voda a důl je zatopený. Nadzemní části jsou naprosto zdevastované vandaly a zloději.