Továrna Tesla

„Výzkumné a vývojové laboratoře národního podniku Tesla drží krok se světovým pokrokem. Pracují úspěšně na nejnovějších vymoženostech radiotechniky, řeší je vlastními konstrukcemi. Televizí zařízení Tesla je další stupeň k praktickému využití jednoho z nejnovějších technických zázraků v ČSR.“

– inzerát podniku Tesla, rok 1949

 

Těžko uvěřit, že mezi zničenými zdmi kdysi fungovala jedna z nejvýznamnějších továren u nás. Světová elektrotechnická velmoc a chlouba socialistického hospodářství se proměnila na areál, který jen těžko hledá opětovné využití.

V roce 1918 nemělo Československo slaboproudý průmysl a tak nebylo možné vyrábět telekomunikační zařízení pro státní a vojenské účely. To vedlo k jednání o vybudování tuzemské výroby, na základě kterého byla v roce 1919 založena akciová společnost Telegrafia. Výrobní program byl zaměřen na telefonní, telegrafní a signalizační přístroje. Výroba byla zahájena v roce 1922 v Pardubicích. Podnik měl 323 zaměstnanců.

Postupem času se výrobní program rozšiřoval. Vyráběly se automatické telefonní ústředny a byla založena vlastní vývojová kancelář. V roce 1924 byla zahájena výroba radiostanic a rozhlasových přijímačů. V době krize se zavedla náhradní výroba a začaly se vyrábět filmové projektory, žehličky, svítilny na kola, elektrické zvonky a další drobné spotřebiče. Také výrazně klesl počet zaměstnanců.

Po krizi se Telegrafia opět uplatnila na zahraničních trzích. Během 30. let přicházela na trh každý rok s novým typem rozhlasových přijímačů. Výrobní program se rozšiřoval, mimo jiné byly do výroby zavedeny rentgenové a elektroléčebné přístroje. Nosným programem stále zůstávaly telefonní přístroje a polní telefony pro armádu. Stále více rostly vojenské objednávky a válečná výroba pomohla k růstu společnosti. Počet stoupl na 2957 zaměstnanců. Do Pardubic byla převedena výroba obrazovek a elektronek pro radary.

Roku 1945 Telegrafia zanikla a byla začleněna do nového národního podniku Tesla. V roce 1956 byl dokončen pás pro plynulou montáž televizorů a v roce 1963 bylo prodáno půl milionu televizorů. V roce 1970 se zavádí výroba počítačů.

Podniku se vedlo dobře až do roku 1993. Poté byla Tesla zprivatizována a za pouhých 5 let zkrachovala. V roce 2003 byla podepsána darovací smlouva o převodu do vlastnictví Pardubického kraje. Kraj areál zdarma předal městu Pardubice. Město ale pro areál nemá využití ani do něj nechce nijak investovat. A tak ho nechává chátrat.