Vila Antona Tschinkela

Reprezentativní vilu nechal roku 1865 postavit továrník Anton Tschinkel, který se zabýval výrobou porcelánu. Právě v jeho továrně vznikl modro–bílý cibulový vzor, který se později stal celosvětovým fenoménem. Také byl zakladatelem klimatických lázní. Přestože byl Anton Tschinkel jedním z nejbohatších průmyslníků v širokém okolí, v 80. letech 19. století neustál dopady krize a zkrachoval. Jeho majetek přešel do konkurzu. Továrna našla nové majitele a výroba cibulových vzorů pokračovala. Výrobky nesly označení Meissen, poté iniciály BB podle majitele Bernarda Blocha a později se objevil nápis Eichwald (Dubí). Tovární vila byla prázdná až do roku 1938, poté zde fungovala škola.

Po 2. světové válce z vily vznikla léčebna pro nemocné tuberkulózou. Působil zde profesor MUDr. Jan Pfeiffer, dnes známý také jako zakladatel moderní neurofyziologické rehabilitace. Vila fungující jako léčebna se však nelíbila místním obyvatelům, jelikož stála uprostřed lázeňského města. Vznikla tedy vyhláška, že pacienti nesmí opouštět prostory budov a zahrady, aby nebyla ohrožena návštěvnost lázní.

Roku 1957 přišlo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, aby byl areál přestavěn na dětskou psychiatrickou léčebnu. Došlo k úpravám pokojů, zazdění některých dveří, rozšíření vodoinstalací, přidání umyvadel a van. Léčba na dětech byla experimentální a během psychoterapie se používaly halucinogeny. Především šlo o LSD, které se v té době těšilo velkému medicínskému i společenskému zájmu. Hojně se využívalo při léčbě drogové závislosti, alkoholismu, schizofrenie, depresí a dětského autismu. Vznikají také domněnky, že zde mělo docházet k léčbě elektrošoky. Zda jsou pověsti o týrání psychicky narušených dětí pravdivé se dá zjistit jen velmi obtížně. Většina záznamů o medicínských postupech zmizela. V archivech se kromě stavebních povolení nedá nic dohledat.

Po revoluci byla léčebna nedostačující a provoz příliš nákladný. Pacienti byli přesunuti do jiného zařízení a budova zůstala prázdná. Také ji hodně poškodil výbuch v kotelně. V současné době je vila v havarijním stavu. Dochází ke zhroucení střechy a podlah. U točitého schodiště, prostupujícím všemi patry, se oddělují jednotlivé schody. Stav je natolik špatný, že nejspíš nezbyde nic jiného, než demolice.