Záložní nemocnice

Nemocnice nedaleko Prahy byla dostavěna v roce 1968. Byla připravená pro výjimečné situace, třeba na péči o raněné vojáky v případě války. Bylo tu veškeré lékařské vybavení, zdravotnický materiál, přístroje a operačními sály. Nemocnicí však nikdy neprošel jediný doktor a ani tu nikdy nebyl nikdo léčen.

O historii nemocnice nezbylo moc informací. Existence této nemocnice i několika dalších podobných zařízení za minulého režimu podléhala utajení. Ani na úřadech se toho moc nedochovalo, dokumentace byla skartována.

Po revoluci se uvažovalo nad novým využitím. V plánu byl domov důchodců, léčebna dlouhodobě nemocných nebo muzeum nemocniční techniky. Všechny plány ale ztroskotaly kvůli vysokým nákladům na údržbu areálu.

Ještě před několika lety byla budova v dobrém stavu. Bydlel tu hlídač se psem a udržoval tu pořádek. Jakmile byl propuštěn, stav se výrazně zhoršil. Nemocnice se stala oblíbeným cílem zlodějů, vandalů a dětí, které tu točí videa, jak ničí zbytky vybavení.