Zaniklá osada Králův mlýn

Uprostřed krásné přírody v Krušných horách zůstaly jen zbytky zdí. Jsou poslední připomínkou zaniklé osady Königsmühle, v překladu Králův mlýn.

V roce 1860 tu žilo 53 obyvatel, převážně šlo o sudetské Němce. Osadu tvořilo 7 budov, 5 obytných domů a 2 mlýny. Právě z mlýnů měla osada největší příjem. Obilí, které se vozilo po obchodní cestě z Čech do Saska, se zde umlelo a napytlovalo.

Lidé tu uprostřed přírody žili osamoceně, ale spokojeně. Každý měl malé hospodářství a nic jiného nebylo potřeba. K vysídlení došlo po roce 1945 a osada byla vymazána z map.

Aby osada nebyla úplně zapomenuta, konají se tu různé akce. Také tu našli prostor umělci, kteří na louky nebo mezi zbytky domů umisťují dřevěné sochy.