Farma Le Rossignol Chinois

V malé zapadlé vesničce se nachází ještě menší a zapadlejší dům. Pomalu se ztrácí v okolní zeleni. Okna i dveře jsou porostlé rostlinami a příroda tu začíná vládnout. Proto se také uvnitř domu drží tma a vlhkost. Rostliny zabraňují dennímu světlu, aby proudilo dovnitř. Až ve vyšších patrech, kde ještě okna zůstala ušetřena plazivým stonkům a listnatým větvím, pronikají paprsky dovnitř a osvětlují dosud vybavené pokoje.

Přestože tu zůstalo vybavení, není z čeho poskládat příběh majitelů, kteří tu žili. Daří se nám odhadnout jen to, že dům byl kdysi součástí farmy. Ale to nevadí, nemusíme znát příběh. Dům nás dokázal okouzlit i bez toho. Z každého rohu dýchá přívětivá atmosféra starých časů a útulnost kdysi živého domova.