Fakultní nemocnice

Měla to být pýcha Jugoslávie, ale stala se z toho jen nevyužitá ruina na kraji města. Tato neuvěřitelně velká stavba měla fungovat jako nemocnice, hospic a lázně. Jenže nebyla nikdy dokončena. Když kolem projíždíme autem, nestačíme se divit, jak mohutným dojmem působí. A stejné pocity vzbuzuje i při prvním vystoupání do vyšších pater, které nabízí výhled na ostatní křídla budovy.

V plánu bylo vystavět prostory pro více než 1000 lůžek a 70 kanceláří s velkými přednáškovými sály. Práci tu mělo najít až 4000 zaměstnanců. Na výstavbě se finančně podíleli místní občané, kteří souhlasili s vyčleněním 1,5 % ze svého platu. Před opuštěním byla stavba dokončena z pouhé poloviny. Jenže přišly finanční problémy a válka. Stavba byla pozastavena a nemocnice zůstala nedokončená až do dnešní doby.

Po roce 2000 se začaly objevovat plány, jak by se dala budova využít. V plánu byla přestavba na národní dětskou nemocnici, specializovaný hospic nebo termální lázně. Žádný z plánů ale nevyšel. Jedna z překážek mohou být vysoké investice, podle odhadů by přestavba vyšla několik set milionů eur. Další překážkou jsou nevyřešené majetkové vztahy. A tak se nemocnice dál rozpadá. Kromě počasí a zatékající vody nepřispívají celkovému stavu ani vandalové a zloději, kteří odnáší sklo, kovové obložení, trubky a další suroviny.