Památník Petrova hora

Památník povstání lidu Kordun a Banija byl dokončen roku 1981 po 10 letech plánování a výstavby. Autorem je sochař Vojin Bakić. Památník je 37 metrů vysoký a 40 metrů široký. Základ je z betonu, který obepínají ocelové rámy a desky. V současné době je památník nevyužívaný a zničený. Jelikož nespadá pod žádnou oficiální ochranu, tak nikdo nebrání vstupu vandalům ani zlodějům. Ani se neuvažuje o nějakém opětovném využití, náklady na opravu celého komplexu by vyšly na desítky milionů eur.

V roce 1970 byla uspořádána soutěž o návrh památníku, který by převyšoval okolní lesy a fungoval jako rozhledna. Výběrová komise obdržela 17 návrhů a první cenu získal mladý architekt Igor Toš. Jenže jak projekt pokračoval, zjistilo se, že návrh je příliš složitý a stavba by byla nákladná. Proto byl projekt pozastaven. V roce 1974 bylo zahájeno druhé kolo soutěže, jehož úkolem bylo vybrat praktičtější a efektivnější řešení památníku. Jako vítěz byl vybrán návrh předložený sochařem Bakićem. Stavební práce začaly okamžitě, dokončení stavby mělo proběhnout za necelý rok.

Stavba byla obtížná, bylo třeba vybudovat zpevněnou cestu na vrchol hory, zajistit elektřinu, vodu a infrastrukturu. Realizace Bakićova sochařského návrhu se ujal architekt Berislav Šerbetić, který rozvrhl architektonické plány. Bakić celou dobu na projekt dohlížel. Celkové náklady na realizaci památníku činily přibližně 223 milionů jugoslávských dinárů. Po slavnostním otevření byl komplex památníku hotový jen z části. Původně zde měl být také kongresový sál pro 250 osob, knihovna, čítárna, kavárna a muzeum, ale k tomu nikdy nedošlo.

Památník nepřipomíná žádné konkrétní bitvy nebo tragédie, ke kterým na tomto místě došlo. Je to čistě abstraktní dílo, do kterého ale Bakić vložil osobní emoce. Památník věnoval svým čtyřem bratrům, kteří zemřeli v koncentračních táborech. Reflexní povrch odráží světlo a tím projasňuje temná místa. Symbolicky tak světlo překonává temnotu, zlo, strach a smrt. Právě toto tvarování reflexních materiálů je dominantním prvkem autorovy práce, kterou lze vidět i na dalších jeho dílech.