Klášter s modrou kaplí

Che magnifica notte

Che magnifica notte di stelle
t'irradia il cammino!
quale pace divina e solenne
hai prescelto, o Bambino!
Implorato per secoli eterni
con lungo dolore,
a redimere scendi i mortali
divin Redentore!

Ninna nanna! Ninna nanna!
Oh! riposa nel quieto dormir,
Bambinello venuto a soffrir!
Ninna nanna! Ninna nanna!
Oh celeste Bambino, al tuo amor
tutto avvampa il mio cuor.

 

Kdysi na tomto místě viděla stará pastýška zjevení Panny Marie. Proto zde místní postavili malý kostel na počest svatého výjevu. Na kostel se však zapomnělo a pomalu chátral, až došlo k jeho úplnému zhroucení.

Na místě zhrouceného kostela vznikl ve 20. století klášter v novogotickém stylu. Součástí kláštera se stal i kostel, ve kterém se nachází modrá kaple. Oblast nad oltářem je vymalovaná modře a velká okna zaplavují prostor světlem. Vzniká tak modrá záře, před kterou visí Ježíš na kříži. Narozdíl od zbytku kláštera je kaple stále zachovalá. Zůstaly tu lavice, sochy i ozdobné dekorace.

Od 60. let tu fungovala internátní škola. Poté se počet studentů natolik snížil, že se klášter i s kostelem stal opuštěným. Od té doby chátrá a stav se zhoršuje. V kapli se objevují velké trhliny způsobené narušenou statikou. Naděje na záchranu tak každým rokem klesají.