Sirotčinec I. L.

Oloupaná omítka, zničená kaple a prázdné kovové postele. Necítím se v bývalém sirotčinci vůbec dobře. Smutná atmosféra mě obklopuje hned od prvního okamžiku a nechce zmizet. Drží se mě až do chvíle, než odejdu pryč.

Nedá se dohledat mnoho informací. Zřejmě tu nebýval pouze sirotčinec, ale i internátní škola a sanatorium. Budova je nejspíše opuštěná od 70. let. Od té doby chátrá.