Dětská léčebna C.

Jako většina léčeben, i tento areál se nachází v krásné přírodě uprostřed lesů. Pro pacienty s tuberkulózou tu bylo na konci 19. století zřízené ubytování. Postupně se areál rozšiřoval a stával se soběstačným. Vzniklo tu zázemí pro zaměstnance a jídelna s velkou kuchyní. Léčebna se také rozrostla o vlastní prádelnu, truhlárnu a stáje.

Počet pacientů postupem času ubýval a areál ke konci 20. století našel nové využití. Vznikla tu léčebna pro mentálně postižené děti a mládež. Zajímavostí je, že při přestavbě budov byla kaple změněná na tělocvičnu. Dětská léčebna fungovala až do roku 1994. Na stěnách dodnes zůstaly památky na dětské pacienty v podobě různých obrázků a plakátů s pohádkovou tématikou.

V roce 2000 byly některé z budov zrekonstruovány a jsou obydlené. Většina budov ale stále chátrá.