Domov pro nezvladatelné děti

Smutná atmosféra panuje v komplexu budov, které kdysi sloužily jako domov pro nechtěné a problematické děti. Za zamřížovanými okny se nachází dlouhé chodby, malé pokoje, učebny, kuchyně, umývárny a další místnosti potřebné pro provoz takového zařízení. Dnes tu již nezůstalo skoro žádné vybavení, ale oloupané zdi si stále pamatují smutné osudy, které se tu odehrávaly.

Komplex byl postaven začátkem 19. století jako sirotčinec, ze kterého se postupně stalo nápravné zařízení pro problematické, nezvladatelné, postižené nebo psychicky narušené děti a mládež. Kromě péče tu fungovalo i vzdělávání a snaha o nápravu, aby většina dětí mohla v dospělosti fungovat samostatně a mimo tento ústav.

Budovy svoji funkci plnily až do roku 1989. Poté areál koupil investor s úmyslem vytvořit zde vzdělávací středisko nebo centrum pro konference různého druhu. Plány měly získat reálnou podobu do roku 2013, ale nedošlo k tomu. Namísto toho budovy stále chátrají a postupem času se jejich stav rapidně zhoršuje.