Důlní rypadlo „Modrý zázrak“

„Když stoupáš k obloze, nekoukej vzhůru, ale pod nohy.“

 

Osamoceně uprostřed pole stojí obrovské monstrum. Připadám si proti němu naprosto nicotně. O to větší výzva je postupně šplhat až na nejvyšší bod. Celá konstrukce se hýbe, vrže a skrz můstky je vidět až na zem. Stačí se podívat dolů, abych si uvědomila, jak moc vysoko jsem. Každý krok si dobře rozmýšlím. Některá místa jsou už zrezlá a nebo výplň úplně chybí. Přesto se nám daří najít můstek, díky kterému se dostáváme až nahoru.

Velké kolesové rypadlo bylo poprvé použité ve východním Německu v roce 1964. Používalo se v dolech k odstraňování vrstev hlušiny při povrchové těžbě hnědého uhlí a také k přímé těžbě tenčích vrstev. Těžba probíhala pomocí 10 koreček s zářezem do hloubky 15 metrů. Rypadlo, dlouhé 171,5 metrů, vysoké 50 metrů a vážící 3 850 tun, bylo schopné pohybovat se rychlostí 6 metrů za minutu.

Jeho práce skončila v roce 2002. Z důvodu stáří, opotřebování a velkých nákladů na demontáž zůstalo v místě své poslední činnosti. Území bylo mezitím rekultivováno a přestavěno na solární park.