Dům z flašek

V hlubokém lese a daleko od lidí stojí zvláštní dům. Přestože jsou místnosti prázdné a nezůstalo tu žádné vybavení, jsme naprosto okouzleni. Jeho stěny tvoří tisíce skleněných flašek.

Neumím si představit, jak velké úsilí je vloženo do téhle podivné stavby. Už jen získat tolik lahví a dopravit je na tak odlehlé místo muselo dát mnoho práce. Majitel si celý dům zřejmě postavil vlastními silami a plně zařídil. Jenže na stavbu neměl žádné povolení a po čase musel odejít.

Dům zůstal prázdný a pomalu chátrá. Bohužel už jsou patrné i stopy po vandalismu, okna jsou rozbitá a ve stěnách jsou díry. Přesto tu stále zůstává kouzelná atmosféra. Proudící světlo skrz prázdné flašky vytváří barevnou záři a uvnitř domu si připadám jako pod vodní hladinou...