Nemocnice řádu Maltézských rytířů

V 2. polovině 19. století město poskytlo řádu Maltézských rytířů finance na stavbu nemocnice. Vznikla cihlová novogotická stavba se zdobenými okny a vnitřní kaplí. Za krásnými zdmi se ale ukrývají smutné příběhy.

Nejprve zde byl domov pro nemocné a strárnoucí seniory. Pro většinu z nich se mohutná stavba stala posledním domovem. Během 1. světové války tu fungovala nemocnice pro raněné piloty. V meziválečném období přišla krize a tím i nedostatek financí na údržbu. Řád se rozhodl prodat nemocnici židovskému obchodníkovi. Ten ale pouze ukradl všechny cenné předměty a zmizel. Budova zůstala 2 roky prázdná a nevyužívaná.

Za 2. světové války tu sídlil spolek Lebensborn, který se řídil nacistickou ideologií o rasové čistotě. Byly tu ubytované pečlivě vybrané ženy a dívky, které měly jediný úkol – přivést na svět čistě árijské děti. Po narození se o děti staraly pouze 3–6 měsíců. Poté následovalo nabídnutí k adopci a to zejména příslušníkům SS.

Po válce zde vznikla kasárna sovětské armády. O několik let později se budova dostala do vlastnictví úřadů a byla zde zřízena internátní škola se zaměřením na zahradnictví a zemědělsví. V roce 1995 se stal vlastníkem soukromý investor, který tu chtěl zřídit hotel. K plánům ale nedošlo a budova zůstala prázdná. 

Jak to tak bývá, stavby s pohnutou minulostí se stávají oblíbenou inspirací k tajemných historkám. Od místních lidí se můžete dovědět, že se na chodbách zjevují různé postavy, nebo je z oken slyšet pláč dětí.