Palác M.

Mezi nejkrásnější místa, kam jsem se kdy podívala, rozhodně patří tento palác. Pochází z 1. poloviny 16. století a prvním uvedeným vlastníkem je rod von R., po kterém se střídá mnoho jiných majitelů. Teprve až ke konci 18. století se palác dostává do vlastnictví rodu von M., s jehož jménem je dodnes nejvíce spojován. Může za to především rozsáhlá přestavba v letech 1787–91, která významně přispěla k současné podobě paláce.

Koncem 19. století postihl palác rozsáhlý požár a následná rekonstrukce trvala 6 let. Po roce 1945 je vlastníkem ministerstvo financí a palác funguje jako škola až do roku 2002. O tři roky později je prodán a nový vlastník slibuje rozsáhlou rekonstrukci. K té však nikdy nedojde. A tak palác, známý také jako významné centrum uměleckých sbírek nábytku, starožitností, bibliofilií a archeologických nálezů, začíná chátrat. Sbírky jsou z prostor odvezeny, ale i tak tu jedno umělecké dílo zůstává – samotná budova paláce. Na původních renesančních základech se po přestavbách míchají barokní a klasicistní prvky, v interiérech je možné najít dřevěná obložení a sloupy s detailní řezbou, ozdobná kamna, pozlacené štukové výzdoby a fresky. Palác je zaslouženě od roku 1981 zařazen mezi památky.