Palác R.

Palác byl vybudován za počátku 20. století. Je to jednopatrová stavba s obytným podkrovím a průčelím v pozdně barokním stylu. Z druhé strany jsou dvě osmiboké dvoupatrové věže v klasicistním stylu. V interiéru se hned za hlavním vchodem nachází prostorná hala s krbem. Reprezentativní částí paláce byl sloupový sál, kde se pořádaly plesy a také fungoval jako zimní zahrada. V prvním patře byly pokoje pro hosty, ubytování pro služebnictvo a technické zázemí.

Palác využívala rodina R. jako letní sídlo až do války. Poté byl palác s přilehlými pozemky zestátněn a využíván pro zemědělské účely. V areálu postavili školu se zaměřením na ekonomii, zemědělství a rekultivaci přírodních zdrojů. Také vznikly nové obytné budovy. Palác fungoval pro administrativní účely.

Ke konci 20. století bylo vnitřní nádvoří zakryto skleněnou střechou, aby ze zabránilo rychlejšímu zničení stavby. Poté byl palác zasažen požárem a následky se nikdy nepovedlo odstranit. Sice byla v plánu rekonstrukce, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků se zajistily jen nejnutnější opravy.

V roce 2013 se palác dostal zpět k původním majitelům. Potomci rodiny R. však nechávají palác opuštěný. Neměli zájem ani o zachování rodinné hrobky na místním hřbitově a proto byla roku 2007 zbořena.