Úložiště odpadu

Na vrátnici je zhasnuto. V areálu je ticho. Nikde nikdo. Celý provoz je ukončen. Vše ale zůstalo zachovalé, jako kdyby každé ráno měla začít nová směna. Ale není to tak. Poslední zaměstnanec odešel v roce 2000 a od té doby už nebyly stroje znovu oživeny.

Budova fungovala jako úložiště odpadu, nejčastěji popela, vzniklého při spalování uhlí v nedaleké elektrárně. Odpad sem byl z elektrárny přesouván potrubím, poté byl roztříděn a zpracován. Část zpracovaných surovin byla zrecyklována a opětovně použita v elektrárně.

V areálu se nachází retenční nádrže, příjmová stanice popela a strusky, emulgační stanice, kompresorovna, kotelna, čistírna odpadních vod, rozvodna, železniční vlečka a dvě budovy s velínem. Přestože je areál dlouho mimo provoz, stále je označován za provozuschopný. Nicméně pro plnění své původní funkce již není potřebný.