Zámek Hubertus

Šlechtic Martin von L. začátkem 18. století zahájil stavbu zámku podle plánů v té době významného architekta. Ve výstavbě dále pokračoval jeho syn, který nechal přistavět kapli se zvonicí. Následně bylo postaveno další křídlo a vstupní brána. V polovině 19. století provedl hrabě Karl von G. další rozšíření a renovaci v té době již trochu zanedbaného zámku.

Rodina von G. zde až do konce 2. světové války provozovala sirotčinec. Poté byla budova předána státu. Zámek byl přestavěn a rozšířen, aby lépe vyhovoval potřebám dětského domova. Také vznikla část s bohatou výzdobou, která mísila neobarokní, novorenesanční a neorokokové prvky. Reprezentivní částí byl taneční sál, který měl vyřezávané a pozlacené dveře, mramorové krby, dubový nábytek a hnihovny, dekorativní kachlová kamna a zdi zdobené štuky.

Nedaleko zámku uprostřed lesů stála rodinná kaple. Horní část sloužila k rozjímání a v suterénu byli pohřbeni rodinní příslušníci. Podle legendy byla kaple se zámkem propojena podzemní chodbou. Avšak v 2. polovině 20. století byla zničena. Zajímavý je i okolní zámecký park. Roste tu mnoho starých stromů, které spadají pod přírodní památky.

Posledním majitelem zámku je společnost z Varšavy, která nikdy do objektu nijak neinvestovala a nechala ho napospas času. Byla vypsána i dvě výběrová řízení, ale nenašel se nový zájemce. Cena renovace by se vyšplhala na několik desítek milionů zlotých.