Zámek s andělíčky

Podnikatel Joseph Freiherr von Fürnberg, kterému patřila sklárna v Gutenbrunnu a papírna v Leibenu, dostal v roce 1774 povolení postavit kanál na plavení dřeva. Kromě skladovacích prostor nechal v letech 1774 –1787 postavit dřevěný venkovský zámek, která sloužil k bydlení a administrativním účelům. Z přízemí hlavní budovy vedlo velké zdobené schodiště do reprezentativních místností s malovanými stěnami. V okolních budovách byly stáje, tesařské dílny, dělnické byty, hostinec a poštovní stanice.Joseph Freiherr von Fürnberg se postupem času zadlužil a dlužná částka se vyšplhala až na 2 milióny zlatých. Proto musel v roce 1795 prodat zámek i s okolními budovami. Novým vlastníkem se stal baron von Braun, zástupce císařského rodinného fondu. Od roku 1803 si tu císař František II. zřídil letní sídlo. O 2 roky později byl zámek okupován francouzskými vojáky. V roce 1919 byl císařský fond bez náhrady vyvlastněn a zámek byl převeden do Válečného úrazového fondu.

V roce 1939 se zámek stal majetkem Rakouska. Později se stala vlastníkem Říšská lesní služba Německé říše. V roce 1946 se opět zámek vrátil do vlastnictví Rakouska a byl využíván správou Rakouských spolkových lesů. V roce 1990 se o vlastnictví zámku začal zajímat hrabě Romée de La Poëze d'Harambure, majitel nedalekého zámku Artstetten. Ve spolupráci s památkáři nechal budovy zrekonstruovat a zpřístupnit pro veřejnost. V hlavní zámecké části bylo muzeum věnované císaři Františku II. a jeho době.

V roce 2002 byl zámek zaplaven při povodních. Muzeum bylo zničeno a zámek se uzavřel. O rok později se novým majitelem stal Josef Pichler a v roce 2005 nechal vybudovat protipovodňový systém. Na dosud uzavřeném zámku začalo odstraňování škod po povodních a následná rekonstrukce. Nejprve obnovili venkovní fasádu a okna. Vnitřní rekonstrukce začaly probíhat v roce 2017. Nejprve byly opraveny postranní budovy a začala zde fungovat restaurace. Zámecká část se oprav dočkala v roce 2019 a úpravy pokračují až do roku 2020. Také se postupně rekultivuje okolní zahrada.

K zámeckému areálu patří i dvě kruhové kamenné věže. Jsou 6 metrů vysoké o průměru 4 metry a nemají střechu. Kdysi se na jejich vrcholu zapalovaly ohně a sloužily jako světelné signalizační majáky při nočním plavení dřeva. Dodnes jsou zachované.