Památník na kopci svobody

Na počátku 60. let byla vyhlášená soutěž pro architekty a designéry, kteří měli navrhnout podobu památníku. Z 28 návrhů vyhrál sochař Janez Lenassi a v roce 1965 byla stavba dokončena. Oficiální odhalení pomníku bylo velkou událostí, které se zúčastnilo tisíce lidí a významných politiků z celého Slovinska.

Betonový památník je ve tvaru kostky, která měří 8 metrů a její střed je vydlabaný do zužujících se sloupů. Pod pomníkem se nachází hrobka s ostatky 284 partyzánů, kteří padli při osvobozování oblasti během 2. světové války. Hrobka je uzamčená a pro veřejnost nepřístupná.

V době vzniku byl památník považován za zázrak moderního designu a získal prestižní slovinské ocenění Prešeren Award. Jeho tvar vychází z jeskynních prostor, které se v oblasti nachází, a má představovat tvary podobné geologickým útvarům, jako jsou stalaktity a stalagmity. V rámci symbolického významu mají sloupy připomínat kosti padlých partyzánů. S tímto dvojím významem je pomník spojený s ostatky v hrobce a zároveň vyjadřuje poctu místní krajině.

Kromě památníku je v blízkosti také vyřazený tank Stuart, jehož posádka pomáhala při osvobození, vyřazené dělo a malý pomník předválečného antifašistické hnutí TIGR. V současné době kulturní význam památníku klesá a koná se zde mnohem méně vzpomínkových akcí, než za dob Jugoslávie. Přesto je o památník dobře pečováno a je udržovaný.