Zámek Kunerad

Velmi smutný pohled se naskytne každému, kdo se rozhodne navštívit bývalý lovecký zámeček. Kdysi to byla krásná stavba v secesním stylu napodobující francouzskou architekturu. Střecha byla zdobená věžičkami a z arkádovitých teras byl výhled do parku. Jenže dnes je ze zámku jen smutná vyhořelá ruina a z původní podoby toho moc nezbylo.

Zámek nechal postavit v roce 1916 hrabě Balestrém. Původně měl sloužit jako rekreační sídlo pro Františka Josefa a Viléma II., císaře Rakousko-Uherska a Německa. Po vypuknutí 1. světové války se tento záměr neuskutečnil a později během Slovenského národního povstání zde sídlil štáb 2. partyzánské brigády generála Štefánika. Proto byl v roce 1944 vypálen nacisty. Po rekonstrukci v roce 1959 zámek sloužil k léčení onemocnění dýchacích cest. Další rekonstrukce proběhla v roce 1974 a v roce 1996 zámek prošel spolu s lázněmi v Rajeckých Teplicích do soukromého vlastnictví. Od té doby byl využíván jen příležitostně.

Zámku nejvíce uškodily dva požáry. První vypuknul v roce 2010 během rekonstrukce střechy a jeho následky byly devastující. Od té chvíle se ze zámku stala smutná ruina a zdálo se, že zámku už více uškodit nejde. Avšak v roce 2018 vyhořel znovu a zbyly jen holé zdi. Přestože zámek Kunerad patří mezi národní kulturní památky, jeho osud je nejspíše zpečetěn.